Záklony

O tomto stylu

Záklonové hodiny představují velmi specifické lekce jógy, kdy se soustředíme na zvětšení flexibility páteře, otevření hrudníku a ramen. Lekce záklonů mohou u někoho vyvolávat výrazné emoce jako je radost, přívaly štěstí ale i smutek nebo hněv. Tím jak postupně měníme možnosti páteře – osy těla, můžeme pozorovat i změny na nás samých, stáváme se otevřenější, radostnější a svobodnější.

Tyto lekce považujeme za velice přínosné, většina pohybů během dne jsou totiž předklony a to je nejčastější příčina našich bolestí, proto je třeba tyto pohyby kompenzovat záklony. Jakmile poznáte, že záklon je přirozený pohyb páteře, začnou být hodiny backbendingu vašimi nejoblíbenějšími.

 

 


 

 

LEKTOR:

Veronika Kubová

 

LEKCE A KURZY:

 

 

CENY:

 

 

 


 

Category
Pokročilí, Pro muže, Pro ženy, Začátečníci