Informace k závěrečné práci

Co potřebujete vedět k závěrečné práci:

 • příprava k práci začíná výběr lektora, se kterým budete při psaní práce spolupracovat a konzultovat
 • výběr tématu vycházející z vašeho zájmu, který rozepíšete a objasníte vlastními slovy – půjde o oblast, která vás v józe zajímá a je vám blízká
 • rozsah práce minimálně 10 – 15 normostran (velikost písma 12 a řádkování 1,5)
 • obsahem práce je 50% teorie a 50% vlastní praxe
 • struktura práce: -     1. strana - název práce, vaše jméno a datum (postačí měsíc a rok)
  • 2. strana - obsah práce
  • 3. strana – úvod, tedy pojednání o předmětu zkoumání, nastavení cílů práce
  • předposlední strana závěr – zhodnocení, čeho se podařilo/nepodařilo ze zmiňovaných cílů dosáhnout
  • poslední strana – seznam použité literatury včetně případných internetových odkazů 
 • citace je třeba uvádět jako poznámku pod čarou přímo pod konkrétní stranou a knihu je zároveň nutné uvést i v seznamu použité literatury
 • práci není možné vytvořit opisem z knih, proto uvádějte citace přesně a pravdivě (jsme na jógové cestě a první stupeň osmidílné stezky jógy jsou JAMY, které hovoří za vše); tvořte pouze vlastními slovy a opírejte je o vaši osobní praxi – téma práce by vám mělo činit radost a těšit vás objevování, popisování a shrnování vlastních myšlenek a zkušeností