ASHTANGA JÓGA – MYSORE STYL

Lekce vedené ve stylu Mysore jsou otevřeny každému, kdo má zájem začít budovat vlastní jógovou praxi a nebo rozvinout praxi stávající. Přijít může i úplný začátečník, který se začne postupně, dle svých možností a individuálních dispozic, učit základy nauky a vykročí tak na vlastní cestu jógové praxe.

MYSORE STYL

Mysore styl vedení lekcí lze považovat za jednu z klíčových charakteristik, která odlišuje způsob předávání učení Aštánga jógy od ostatních jógových stylů a systémů. Jedná se o tradiční přístup, kdy učitel nepředstupuje před studenty, nepředcvičuje a ani lekce hromadně nevede hlasitým naváděním do jednotlivých jógových pozic. Naopak se tiše, plynule pohybuje mezi studenty, pozoruje jejich praxi a individuálně poskytuje radu, návod či pomoc.

Jde tedy o jakýsi mezistupeň mezi veřejnou vedenou lekcí jógy a soukromou hodinou. Učitel má dostatek času a prostoru na individuální vedení a prohlubování praxe studentů, ale zároveň na lekci nechybí energie a pozitivní náboj, který dokáže vytvořit skupina stejně smýšlejících jógových bláznů a nadšenců. Nemalou výhodou lekcí vedených ve stylu Mysore je i finanční rozměr, kdy student může zažívat individuální přístup učitele za výrazně nižší cenu než na soukromé lekci.

PRO KOHO JSOU LEKCE URČENÉ

Lekce vedené ve stylu Mysore jsou svou povahou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé praktikanty, kteří cítí potřebu prohloubit svou praxi.

JAK LEKCE PROBÍHÁ

Praxe jógových ásan probíhá v podobě plynule navazujících pozic spojených s dechem. Pokud se na lekci dostaví začátečník bude se mu učitel věnovat dle jeho aktuálních potřeb a možností a v souladu s jeho aktuálním zdravotním stavem.

Pokročilí studenti provádí svou vlastní jógovou praxi odpovídající úrovni jejich pokročilosti a využívají přítomnosti učitele, který jim pomáhá s jejich rozvojem. Začátečník, ale i pokročilí studenti cvičí ve vlastním tempu a nejsou nuceni přizpůsobovat se průměru skupiny, ale naopak jsou vedeni k prožitku vlastní jógové praxe, tady a teď. Všichni dohromady pak zažívají mimořádný pocit souznění a příjemnou atmosféru, která je nedílnou součástí lekcí vedených ve stylu Mysore.

CO SI VZÍT S SEBOU NA LEKCI

Za minimum věcí, které na lekci potřebujete, lze považovat příjemné, pohodlné oblečení a jógovou podložku.

V průběhu aštángové praxe se vytváří velké množství tepla, které je prospěšné a slouží mimo jiné k detoxikaci organismu. Při praxi dochází k pocení, které podporujeme a snažíme se podpořit jeho vylučování minimálním množstvím oblečení, které na sobě při praxi máme. U mužů to jsou standardně sportovní kraťasy; u žen většinou krátké kraťasy a tílko. Stejně tak doporučujeme využívat při praxi jógový koberec a malý ručník, který slouží k otření potu či bezpečnému a hygienickému poskytování dopomocí učitelem.

Autor: Pavel Porada
Více info: www.ashtangayogapraha.cz

Nejbližší akce

26.4. Síla archetypů ženské duše Prožitkový workshop s Ingrid Tůmovou

26.4. Síla archetypů ženské duše Prožitkový workshop s Ingrid Tůmovou

27.4. DĚTSKÁ JÓGOVÁ SOBOTA – Baru Petrášková

27.4. DĚTSKÁ JÓGOVÁ SOBOTA – Baru Petrášková

Zveme všechny děti na jarní jógové dopoledne.


Jak posílit energetický okruh ledvin

Jak posílit energetický okruh ledvin

Období zimy bývá pro spoustu lidí fyzicky i psychicky náročné. V tomto období bychom měli svou péči zaměřit na své ledviny, močový měchýř, lymfu a klouby. Jak na to?

The Yogic Psychology of the Varna system - Yogita Karpate

The Yogic Psychology of the Varna system - Yogita Karpate

From the first article in this series, we know that the Indian caste system is based on “Varna and Jaatis” and that this concept was put together by the Rishis. But how did they do it?

Historical journey into the Indian Caste system - Yogita Karpate

Historical journey into the Indian Caste system - Yogita Karpate

Why are there so many Gods in the Hindu religion?Why are there so many casts in India?”

Informace k závěrečné práci

ASHTANGA V TĚHOTENSTVÍ

ASHTANGA V TĚHOTENSTVÍ

Přemýšlíte jak je to s praxí Ashtangy v době těhotenství. Cvičit nebo necvičit a pokud ano tak jak?

JÓGA PRO ŽENY – MANUÁL A SESTAVA

JÓGA PRO ŽENY – MANUÁL A SESTAVA

Představujeme vám zde sestavu jógových pozic, trvajících přibližně třicet minut. Sestava využívá prvků hatha jógy, jin jógy, kundaliní jógy a dalších systémů k podpoře hormonální rovnováhy a celkového zdraví a psychické pohody žen.

CHCI JÍST JEN KDYŽ MÁM HLAD

CHCI JÍST JEN KDYŽ MÁM HLAD

Setkávám se s názorem, že je jakýmsi ideálem dosáhnout tohoto stavu – jíst jen a pouze tehdy, když máme fyzický vjem hladu.

ASHTANGA JÓGA – MYSORE STYL

ASHTANGA JÓGA – MYSORE STYL

Lekce vedené ve stylu Mysore jsou otevřeny každému, kdo má zájem začít budovat vlastní jógovou praxi a nebo rozvinout praxi stávající.